Η διαμόρφωση της ιστοσελίδας προχωρεί κανονικά. Το Concrete5.7 αν και ακόμα δεν έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα είναι αρκετά όμορφο. Έχω κάνει βέβαια και τις απαραίτητες τροποποιήσεις (!).

καλή πλοήγηση...

Ε.Ρ.

Last Post
Topics
No topics.

Loading Conversation