ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 1. Προφορική παρουσίαση με τίτλο «Chaos, Fractals και Καρδιακές Αρρυθμίας», στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο των Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, στα Ιωάννινα τον Απρίλη του 2002
 2. «Αντιυπερτασικά Φάρμακα στην θεραπεία και την πρόληψη της προ-εκλαμψίας» (2002). Εργασία για την κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιβλέπων καθηγητής κος Κρεατσάς Γεώργιος
 3. «Κιτοκίνες και Ηπατική Αναγέννηση» (1999) Εργασία και προφορική παρουσίαση για το Εργαστήριο της Φαρμακολογίας στο υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα «Μοριακή Φαρμακολογία» του Εργαστηρίου της Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 4. «Οι κατενίνες και οι καδχερίνες ως μόρια σηματοδότησης στην κυτταρική βιολογία του καρκίνου» [1997] Εργασία και προφορική παρουσίαση για το υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα «Ογκογονίδια» από το Εργαστήριο «Ιστολογίας και Εμβρυολογίας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιβλέποντες καθηγητές κος Μαρίνος Ευάγγελος και κα Κιτράκη Ευθυμία

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ρόκας Ε: Αντιμετώπιση Καταγμάτων Θωρακο-Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης με Υποπετάλιους Ιμάντες ή/και Διαυχενικές Βίδες:
26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργική. Θεσσαλονίκη, 2012 [Διάλεξη]

ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε Ελληνικά συνέδρια

 1. Ρόκας Ε, Θεοδωρόπουλος Σ, Παιδακάκος Ν, Δημογέροντας Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Πρωτοπαθές Non-Hodgkin Επισκληρίδιο Λέμφωμα της Θωρακικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης: Παρουσίαση Περιστατικού: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Θεσσαλονίκη, 2012
 2. Ρόκας Ε, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Σιακαβέλλα Μ, Μακρυγιαννάκης Γ: Συγκριτική Μελέτη της Αυχενικής Λόρδωσης Πριν και Μετά από Πρόσθια Αυχενική Δισκεκτομή σε 3 Επίπεδα Χωρίς Πλάκα: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Θεσσαλονίκη, 2012
 3. Φράγκου Γ, Δημουλιά Ρ, Ρόκας Ε, Ρόβλιας Α, Κέμμιτζερ Μ: Δοκιμαστική Ενδορραχιαία Έγχυση Μπακλοφαίνης σε Ασθενείς με Σπαστικότητας στα Πλαίσια ενός Πολυάσχολου και Πολυδύναμου Νοσηλευτικού Τμήματος: 6η Επιστημονική Συνάντηση Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής. Θεσσαλονίκη, 2012
 4. Ρόκας Ε, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Σιακαβέλλα Μ, Δημογέροντας Γ, Ρόβλιας Α, Μακρυγιαννάκης Γ, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Υποτροπή Non-Hodgkin Λεμφώματος στην Ιππουρίδα με Προϊούσα Νευρολογική Σημειολογία: Παρουσίαση Περιστατικού: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Πάφος, Κύπρος, 2011
 5. Ρόκας Ε, Ρόβλιας Α, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Σιακαβέλλα Μ, Δημογέροντας Γ, Μακρυγιαννάκης Γ, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Διατιτραίνον Τραύμα ΟΜΣΣ από Μεταλλική Μπάρα (Μπετόβεργα): Παρουσίαση Περιστατικού: 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αθήνα, 2011.
 6. Ρόκας Ε, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Σιακαβέλλα Μ, Δημογέροντας Γ, Ρόβλιας Α, Μακρυγιαννάκης Γ, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Η Σπονδυλοδεσία με Υποπετάλιους Ιμάντες ως Εναλλακτική Μέθοδος Σταθεροποίησης της ΣΣ σε Κατάγματα της ΘΜΣΣ: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Κρήτη, 2010.
 7. Παιδακάκος Ν, Ρόκας Ε, Θεοδωρόπουλος Σ, Σιακαβέλλα Μ, Δημογέροντας Γ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Κλινική Έκβαση Ασθενών με Βαρεία Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση μετά από Αποσυμπιεστική Κρανιεκτομία: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Κρήτη, 2010.
 8. Μουστάκα Α, Δημογέροντας Γ, Κωνσταντόπουλος Κ, Παιδακάκος Ν, Ρόκας Ε, Κωστάκη Σ: Μετεγχειρητική Αναλγησία με Τραμαδόλη και Παρακεταμόλη σε Αυχενικές Σπονδυλοδεσίες: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Κρήτη, 2010.
 9. Δημογέροντας Γ, Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Νευροχειρουργική Κλινική Ασκληπιείου Βούλας: Η 5η αρχαιότερη Νευροχειρουργική Κλινική της Ελλάδος: 2η Αμφικτυονία Εταιρειών και Συλλόγων Ιστορίας της Ιατρικής και Ηθικής-Δεοντολογίας. Κως, 2009.
 10. Θεοδωρόπουλος Σ, Παιδακάκος Ν, Ρόκας Ε, Σπανός Ι, Λαγός Π, Δημογέροντας Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Καθήλωση τελικού νηματίου σε ενήλικα: Παρουσίαση περιστατικού: 35ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης "Ν Γιαννέστρας - Π Σμυρνής". Πλαταμώνας, 2009.
 11. Θεοδωρόπουλος Σ, Ρόκας Ε, Παιδακάκος Ν, Δημογέροντας Γ, Παπαδόπουλος Μ, Ρόβλιας Α, Μακρυγιαννάκης Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτόματου επισκληρίδιου αιματώματος Α-ΘΜΣΣ με εικόνα ατελούς συνδρόμου Brown-Sequard: Παρουσίαση περιστατικού: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Αθήνα, 2009.
 12. Παιδακάκος Ν, Μακρυγιαννάκης Γ, Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Θεοδωρόπουλος Σ, Δημογέροντας Γ, Ρόβλιας Α, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Αντιμετώπιση καταγμάτων θωρακοοσφυικής συμβολής με συνδυαστική χρήση διαυχενικών κοχλίων και υποπετάλιων ιμάντων: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Αθήνα, 2009.
 13. Παιδακάκος Ν, Δημογέροντας Γ, Ρόκας Ε, Θεοδωρόπουλος Σ, Μακρυγιαννάκης Γ, Παπαδόπουλος Μ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Χρήση μεσακανθίων εμφυτευμάτων τύπου “U” για την αποφυγή μετεγχειρητικής αστάθειας και οσφυαλγίας μετά από PLIF: 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αλεξανδρούπολη, 2009.
 14. Ρόβλιας Α, Ρόκας Ε, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Σπανός Ι, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Επισκληρίδιος νευροδιέγερση για τη διαδοχική αντιμετώπιση failed neck και failed back syndrome στον ίδιο ασθενή: 2ο Συνέδριο Φαρμακευτικής και Επεμβατικής Νευροτροποποίησης. Αθήνα, 2009.
 15. Ρόβλιας Α, Ρόκας Ε, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Σπανός Ι, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Παραλυτικός ειλεός σε ασθενή μετά από τοποθέτηση προγραμματιζόμενης αντλίας ενδορραχιαίας έγχυσης μπακλοφένης: 2ο Συνέδριο Φαρμακευτικής και Επεμβατικής Νευροτροποποίησης. Αθήνα, 2009.
 16. Παιδακάκος Ν, Ρόκας Ε, Θεοδωρόπουλος Σ, Δημογέροντας Γ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Διαθερμοπηξία μέσω ραδιοσυχνοτήτων των ζυγο-αποφυσιακών αρθρώσεων ΟΜΣΣ: Αναφορά περιστατικού: 2ο Συνέδριο Φαρμακευτικής και Επεμβατικής Νευροτροποποίησης. Αθήνα, 2009.
 17. Παιδακάκος Ν, Ρόκας Ε, Θεοδωρόπουλος Σ, Δημογέροντας Γ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Η αντλία μπακλοφένης στη νευροτροποποίηση των κυκλωμάτων σπαστικότητας: η εμπειρία μας την τελευταία τριετία: 2ο Συνέδριο Φαρμακευτικής και Επεμβατικής Νευροτροποποίησης. Αθήνα, 2009.
 18. Παιδακάκος Ν, Ρόκας Ε, Σπανός Ι, Θεοδωρόπουλος Σ, Δημογέροντας Γ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Ρυθμιζόμενες βαλβίδες κοιλιο-περιτοναϊκής παροχέτευσης για την αντιμετώπιση του υδροκέφαλου: αναφορά 38 περιστατικών: 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αλεξανδρούπολη, 2009.
 19. Ρόκας Ε, Θεοδωρόπουλος Σ, Παιδακάκος Ν, Δημογέροντας Γ, Μακρυγιαννάκης Γ, Παπαδόπουλος Μ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση επισκληρίδιου αποστήματος ΟΜΣΣ: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Αθήνα, 2009.
 20. Ρόκας Ε, Μακρυγιαννάκης Γ, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Δημογέροντας Γ, Παπαδόπουλος Μ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Συγκριτική μελέτη της δισκεκτομής ΑΜΣΣ σε 3 επίπεδα, με πρόσθια προσπέλαση, με και χωρίς τη χρήση πλάκας: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Αθήνα, 2009.
 21. Ρόκας Ε, Μακρυγιαννάκης Γ, Παιδακάκος Ν, Θεοδωρόπουλος Σ, Λαγός Π, Δημογέροντας Γ, Παπαδόπουλος Μ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Δισκεκτομή με πρόσθια αυχενική προσπέλαση σε 3 και 4 επίπεδα με τοποθέτηση κλωβών από PEEK και οστούν χωρίς χρήση πλάκας: 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αλεξανδρούπολη, 2009.
 22. Plakas S, Spanos J, Dimogerontas G, Rokas E, Papadopoulos M, Rovlias A, Konstantinidis E: Gliadel Wafers in the treatment of malignant glioma: our experience: 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας. Αθήνα, 2008.
 23. Δημογέροντας Γ, Σπανός Ι, Πλάκας Σ, Ρόκας Ε, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: 40 έτη από την ίδρυση της 5ης σε αρχαιότητα Νευροχειρουργικής Κλινικής της Ελλάδος: Νευροχειρουργικό Μετεκπαιδευτικό Πολυθεματικό Συμπόσιο. Ηράκλειο, Κρήτη, 2008.
 24. Ρόκας Ε, Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Δημογέροντας Γ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Μετωποβασικές κακώσεις προσθίου κρανιακού βόθρου. Θεραπεία και επιπλοκές: Νευροχειρουργικό Μετεκπαιδευτικό Πολυθεματικό Συμπόσιο. Ηράκλειο, Κρήτη, 2008.
 25. Ρόκας Ε, Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Δημογέροντας Γ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με μοσχεύματα πολυεθερκετόνης (PEEK), στην αντιμετώπιση της εκφυλιστικής νόσου, παρουσίαση 200 περιστατικών: Νευροχειρουργικό Μετεκπαιδευτικό Πολυθεματικό Συμπόσιο. Ηράκλειο, Κρήτη, 2008.
 26. Ρόκας Ε, Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Δημογέροντας Γ, Ρόβλιας Α, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Ενδοραχιαία έγχυση Μπακλοφαίνης και επιληψία: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας. Αλεξανδρούπολη, 2008.
 27. Σπανός Ι, Ρόβλιας Α, Πλάκας Σ, Δημογέροντας Γ,Ρόκας Ε,, Μακρυγιαννάκης Γ, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Χρήση μεσάρθριων οστικών μοσχευμάτων Trufuse στην ΟΜΣΣ: 34ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης "Ν Γιαννέστρας - Π Σμυρνής". Κρήτη, 2008.
 28. Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Πλάκας Σ, Δημογέροντας Γ, Μακρυγιαννάκης Γ, Παπαδόπουλος Μ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Όγκοι εγκεφάλου υποδυόμενοι αυτόματο ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα :Παρουσίαση τριών περιστατικών: Νευροχειρουργικό Μετεκπαιδευτικό Πολυθεματικό Συμπόσιο. Ηράκλειο, Κρήτη, 2008.
 29. Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Πλάκας Σ, Δημογέροντας Γ, Ρόβλιας Α, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Η αντλία βακλοφαίνης ως μέθοδος νευροτροποποίησης των κυκλωμάτων σπαστικότητας. Η εμπειρία μας την τελευταία διετία: 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αθήνα, 2008.
 30. Πλάκας Σ, Μακρυγιαννάκης Γ, Σπανός Ι, Δημογέροντας Γ, Ρόκας Ε, Παπαδόπουλος Μ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Η χρήση των μεσοσπονδυλίων εμφυτευμάτων PEEK στη χειρουργική αντιμετώπιση της αυχενικής εκφυλιστικής νόσου: 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αθήνα, 2008.
 31. Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Δημογέροντας Γ, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Ρόκας Ε, Γαλάνη Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Σπάνια περίπτωση ενδοκοιλιακού μηνιγγιώματος με κυστική εκφύλιση. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπιση της διεθνούς βιβλιογραφίας: 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αθήνα, 2008.
 32. Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Κωνσταντινίδης Ε: Νέες μέθοδοι σπονδυλοδεσίας στην αντιμετώπιση των καταγμάτων της Θ-ΟΜΣΣ: 22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη, 2008.
 33. Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Δημογέροντας Γ, Ρόκας Ε, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Η νευροτροποίηση στην αντιμετώπιση του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πόνου. Κέρκυρα, 2008.
 34. Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Δημογέροντας Γ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Status epilepticus σε ασθενή με συνεχή ενδοραχιαία έγχυση Baclofen: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας. Αλεξανδρούπολη, 2008.
 35. Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Παπαδόπουλος Μ, Κωνσταντινίδης Ε: Οπίσθια σταθεροποίηση με τη χρήση μεσακανθίων εμφυτευμάτων “Wallis” σε σειρά 73 ασθενών: Δύο χρόνια εμπειρία: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Χαλκιδική, 2008.
 36. Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Η χρήση της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης: Ημετέρα εμπειρία: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Χαλκιδική, 2008.
 37. Πλάκας Σ, Σπανός Ι, Ρόκας Ε, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Ρόβλιας Α, Κωνσταντινίδης Ε: Χονδροσάρκωμα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης: Παρουσίαση περιστατικού: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Χαλκιδική, 2008.
 38. Ρόβλιας Α, Σπανός Ι, Πλάκας Σ, Ρόκας Ε, Δημογέροντας Γ, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Βαριά ιππουριδική συνδρομή μετά από μικροδισκεκτομή ΟΜΣΣ συνεπεία πνευμορράχεως υπό τάση: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Χαλκιδική, 2008.
 39. Ρόβλιας Α, Σπανός Ι, Πλάκας Σ, Ρόκας Ε, Δημογέροντας Γ, Παπαδόπουλος Μ, Μακρυγιαννάκης Γ, Κωνσταντινίδης Ε: Επισκληρίδιος νευροδιέγερση για την αντιμετώπιση failed neck syndrome: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Χαλκιδική, 2008.
 40. Οικονομίδης Β, Τριανταφυλλίδου Ε, Τζιράκης ΕΝ, Ρόκας Ε, Σβάρνας Θ, Μήτρας Σ: Σύγκριση μπουπιβακαΐνης-μορφίνης με μπουπιβακαΐνη-φεντανύλη σχετικά με τον μετεγχειρητικό πόνο και τον κορεσμό οξυγόνου: 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνεδριο. Αθήνα, 2007.
 41. Ρόκας Ε, Τριανταφυλλίδου Ε, Τζιράκης ΕΝ, Οικονομίδης Β, Σβάρνας Θ, Μήτρας Σ: Μετεγχειρητικά αποτελέσματα της αναλγητικής δράσης της ενδοραχιαίας χορήγησης νεοστιγμίνης και η επίδρασή της στη ραχιαία αναισθησία: 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 2007.
 42. Ρόκας Ε, Τριανταφυλλίδου Ε, Τζιράκης ΕΝ, Σβάρνας Θ, Οικονομίδης Β, Μήτρας Σ: Επίδραση της προσθήκης κλονιδίνης σε μπουπιβακαΐνη-φεντανύλη που χορηγήθηκε μετεγχειρητικά κατά τη διάρκεια επισκληριδίου αναισθησίας: 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 2007.
 43. Τζιράκης ΕΝ, Μιλτιάδου Δ, Κορωναίος Γ, Ρόκας Ε, Σβάρνας Θ, Μήτρας Σ: Αιμορροϊδεκτομή κατά Longo: Εμπειρία 5ετίς 2002-2006: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέως Εντέρου και Πρωκτού. Ιωάννινα, 2007.
 44. Τζιράκης ΕΝ, Ρόκας Ε, Μιλτιάδου Δ, Κορωναίος Γ, Κωτσόπουλος Ι, Μήτρας Σ: Αντιμετώπιση κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας την τετραετία 2004-2007: 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 2007.
 45. Σβάρνας Θ, Τριανταφυλλίδου Ε, Τζιράκης ΕΝ, Ρόκας Ε, Οικονομίδης Β, Μήτρας Σ: Ο κίνδυνος της αιμοδυναμικής αστάθειας κατά τη διάρκεια της ραχιαίας αναισθησίας: 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 2007.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε Διεθνή συνέδρια

 1. Rokas E, Siakavella M, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Dimogerontas G, Rovlias A, Makrigiannakis G, Konstantinidis E: Traumatic Epidural Hematoma of the Clivus as a Result of Occipital Condyle Fracture After a Car Accident: Case Report: 7th Black Sea Neurosurgical Congress, Sofia, Bulgaria, 2011.
 2. Paidakakos N, Rokas E, Theodoropoulos S, Siakavella M, Dimogerontas G, Rovlias A, Makrigiannakis G, Papadopoulos M, Konstantinidis E: Clinical Outcome After Decompressive Craniectomy for Severe Traumatic Brain Injury: A Retrospective Study: 14th European Congress of Neurosurgery (EANS), Rome, 2011.
 3. Rovlias A, Rokas E, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Konstantinidis E: Epidural Neurostimulation for Successive Managment of Failed Neck and Failed Back Syndrome in the Same Patient: XIX Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Athens, Greece, 2010.
 4. .Rovlias A, Rokas E, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Konstantinidis E: Treatment of Cerebral Origin Spasticity with Continuous Intrathecal Baclofen Pump: Follow-up Review of 14 Patients: XIX Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Athens, Greece, 2010.
 5. Rovlias A, Rokas E, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Papadopoulos M, Makrygiannakis G, Konstantinidis E: Epidural Neurostimulation for Succesive Management of Failed Neck and Failed Back Syndrome in the Same Patient: 3rd International Congress on Neuropathic Pain (NeuPSIG), Athens, Greece, 2010.
 6. Paidakakos N, Rokas E, Theodoropoulos S, Dimogerontas G, Konstantinidis E: Epidural and Subcutaneous Neurostimulation in the Treatment of Chronic Neuropathic Pain: 3rd International Congress on Neuropathic Pain (NeuPSIG), Athens, Greece, 2010.
 7. Paidakakos N, Rokas E, Theodoropoulos S, Dimogerontas G, Rovlias A, Makrigiannakis G, Papadopoulos M, Konstantinidis E: Surgical Managment of Adult Hydrocephalous by Using Ventriculo-Peritoneal Shunts with Adjust Valves: 5th International Hydrocephalous Workshop, Crete, Greece, 2010.
 8. Paidakakos N, Rokas E, Theodoropoulos S, Dimogerontas G, Rovlias A, Makrigiannakis G, Papadopoulos M, Konstantinidis E: Rare abdominal Complications of Ventriculo-Peritoneal (VP) Shunts: 5th International Hydrocephalous Workshop, Crete, Greece, 2010.
 9. Rokas E, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Dimogerontas G, Makrigiannakis G, Siakavella M, Rovlias A, Papadopoulos M, Konstantinidis E: Improvement of cervical spine lordosis after 3-level anterior cervical discectomy and fusion without plates: World Spine V, Santorini, Greece, 2010.
 10. Paidakakos N, Rokas E, Theodoropoulos S, Dimogerontas G, Rovlias A, Makrigiannakis G, Papadopoulos M, Konstantinidis E: Continuous Electromyography in Lumbar Spinal Surgery: World Spine V, Santorini, Greece, 2010.
 11. Dimogerontas G, Paidakakos N, Spanos J, Plakas S, Rokas E, Theodoropoulos S, Papadopoulos M, George M, Rovlias A, Konstantinidis E: Post-traumatic Benedict’s Syndrome: a case report and review of the literature: Marseille Neurosurgery 2009 Joint Annual Meeting (EANS-SFNC). Marseille, France, 2009.
 12. Dimogerontas G, Rokas E, Spanos J, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Papadopoulos M, Rovlias A, Konstantinidis E: Anterior choroidal artery syndrome as a complication of a posterior communicating artery aneurysm embolization: Marseille Neurosurgery 2009 Joint Annual Meeting (EANS-SFNC). Marseille, France, 2009.
 13. Dimogerontas G, Sarridou D, Moustaka A, Rokas E, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Lagos P, Konstantinidis E: Revision surgery for lumbar spine degenerative disease: the role of neurostimulation: International Symposium of WIP “ALGOS 2009”. Mykonos Island, Greece, 2009.
 14. Dimogerontas G, Spanos J, Plakas S, Rokas E, Papadopoulos M, Makrigiannakis G, Rovlias A, Konstantinidis E: A rare and peculiar complication of ventriculo-peritoneal shunt: Armored brain: 14th World Congress of Neurological Surgery. Boston, USA, 2009.
 15. Dimogerontas G, Spanos J, Rokas E, Pedakakos N, Konstantinidis E: Prognostic factors in surgical treatment of primary intracerebral haemorrhage: Our experience in 300 patients: 14th World Congress of Neurological Surgery. Boston, 2009.
 16. Paidakakos N, Farmakidis A, Dimogerontas G, Rokas E, Sorras N, Goumas C, Lykos N, Kalatzopoulos D, Sioutis I, Roussos N, Patatoukas D, Konstantinidis E: Early starting rehabilitation and rapid neurologic recovery of a patient with traumatic brainstem injury. Case report: 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Constantinople, 2009.
 17. Rokas E, Dimogerontas G, Paidakakos N, Spanos J, Farmakidis A, Sorras N, Goumas C, Lykos N, Sioutis I, Roussos N, Alexiou A, Hatziagorakis V, Malakou D, Mitsis V, Konstantinidis E, Patatoukas D: Αnterior choroidal artery syndrome as a complication of a posterior communicating artery aneurysm embolization. Case report: 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Constantinople, 2009.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 1. Paidakakos N, Rokas E, Theodoropoulos S, Dimogerontas G, Konstantinidis E: Posttraumatic Benedikt's Syndrome: A Rare Entity with Unclear Anatomopathological Correlations. World Neurosurgery 78(6):715.e13-e15, December 2012
  doi: 10.1016/j.wneu.2012.03.028
 2. Paidakakos N, Rovlias A, Rokas E, Theodoropoulos S, Katafygiotis P: Primary Clear Cell Chondrosarcoma of the Spine: A Case Report of a Rare Entity and a Review of the Literature. Case Reports in Oncological Medicine, vol. 2012, Article ID 693137, 4 pages, 2012.
  doi:10.1155/2012/693137
 3. Rokas E, Rovlias A, Theodoropoulos S, Paidakakos N, Siakavella M, Konstantinidis E: F703 Simultaneous Neurostimulation of Cervical and Lower Thoracic Spine for the Treatment of Neuropathiic Pain of the Upper and Lower Extremities. European Journal of Pain Supplements 5(1):189, September 2011
 4. Rovlias A, Rokas E, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Konstandinidis E: OP82 Treatment of cerebral origin spasticity with continuous intrathecal baclofen: follow-up review of 14 patients. Abstracts of the 19th Congress of the European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN), Athens, Greece, September 22-25, 2010: Selected, compiled and edited by D. E. Sakas, J. K. Krauss, B. Nuttin, I. G. Panourias, G. Broggi, Y. Lazorthes Acta Neurochirurgica (March 2011), 153 (3):667-761
  doi: 10.1007/s00701-010-0919-8
 5. Rovlias A, Rokas E, Paidakakos N, Theodoropoulos S, Konstandinidis E: P047 Epidural neurostimulation for successive management of failed neck and failed back syndrome in the same patient. Abstracts of the 19th Congress of the European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN), Athens, Greece, September 22-25, 2010: Selected, compiled and edited by D. E. Sakas, J. K. Krauss, B. Nuttin, I. G. Panourias, G. Broggi, Y. Lazorthes Acta Neurochirurgica (March 2011), 153 (3):667-761
  doi: 10.1007/s00701-010-0919-8
 6. Paidakakos N, Rokas E, Theodoropoulos S, Dimogerontas G, Rovlias A, Konstantinidis E: 420 Epidural and Subcutaneous Neurostimulation in the Treatment of Chronic Neuropathic Pain. European Journal of Pain Supplements 4(1): 119, April 2010
 7. Rovlias A, Rokas E,Paidakakos N, Theodoropoulos S, Papadopoulos M, Makrygiannakis G, Konstandinidis E: 306 Epidural Neurostimulation for Succesive Management of Failed Neck and Failed Back Syndrome in the Same Patient. European Journal of Pain Supplements 4(1):88, April 2010
 8. Plakas S, Spanos J, Dimogerontas G, Rokas E, Papadopoulos M, Rovlias A, Konstantinidis E: Gliadel Wafers in the treatment of malignant glioma: our experience. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 22:296, 2008.