Αρχική Σελίδα

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης

Λειτουργική Νευροχειρουργική για την Αντιμετώπισης του Πόνου και της Σπαστικότητας

Παιδιατρική Νευροχειρουργική για Υδροκέφαλο και Διαταραχές του Εγκεφάλου και της Σπονδυλικής Στήλης

 

For more information please call at +30 213 043 5349.
In case of an emergency please call at +30 6944 25 16 92